Flygfoto, från marken!

Flygfoto, från marken!
Min 3:e zeppelinare

fredag 27 mars 2009

Vinkande barn

Barn blir alltid utom sig när jag, eller snarare zeppelinaren dyker upp. Frågorna haglar och många vill köpa en liknande ballong. Här ett gäng i Gottsunda (Uppsa

Inga kommentarer: