Flygfoto, från marken!

Flygfoto, från marken!
Min 3:e zeppelinare

tisdag 15 juli 2008

Urban aerial

För omväxlingens skull lägger upp även denna urbana flygfoto. Platsen är Farsta, där boendemiljön innehåller naturliga element, grönskan är där för att lätta upp mellanrummet.

Inga kommentarer: