Flygfoto, från marken!

Flygfoto, från marken!
Min 3:e zeppelinare

fredag 20 juni 2008

Snedbild, snedfoto, utsikt, flygfoto, flygbild...kära nån!

OBS, denna flygfoto har många namn


Kärt barn har många namn heter det, och bilder tagna från högre höjder är tydligen inget undantag heller. Du har sett i TV, Eniros kampanj, hur de nu visar även snedbilder från olika städer i Sverige. Och de gör inte saken enklare när de skriver: " Utsikt över Sverige
Nu kan du se delar av Sverige på ett helt nytt sätt. Med vinklade (45 grader, min ant.) flygfoton..."
Alltså utsikt är ett speciellt sorts flygfoto. Vad ska man kalla då flygbilderna som tas med 55 graders vinkel, eller med 85 graders vinkel. Lutfoto? Lutad flygfoto? Lutad snedbild? Lutad flygbild? Lutad utsikt? Sedan kommer sned flygfoto, Sned utsikt..etc..you name it!

Nu pratar jag mest om det språkliga variationen i att beskriva samma sak.
I grunden tror jag handlar det om att man vill ge ett sken av att man nischar sig, att man kom med något nytt, när det i praktiken handlar om gammal hederlig flygfoto. Men visst är dessa bilder informativa och hjälper till i stadsplaneringen till exempel.

Är Eniros utsiktsbilder konkurrens til min verksamhet? Ja, men mest nej. Jag jobbar uteslutande på uppdrag, och då får man alltid dagsaktuella flygbilder på objektet. Dessutom kan jag komma ner i låga höjder, och använda på det sättet vilken flygfoto vinkel som helst. I praktiken allt från 90 grader till 1 grad.

Lodbild (lodfoto) är ngt helt annat, där fotar man rakt ner.

Sedan fiss bilder, tagna från en teleskopmast: mastfoto, mastbild, höjdbild....så även där finns massor av ord för samma sak. Bra eller dålig, avgör själv.

Inga kommentarer: