Flygfoto, från marken!

Flygfoto, från marken!
Min 3:e zeppelinare

fredag 28 december 2007

Svårt med flygfoto i december...


December är en riktig Sk***tmånad för flygfoto från låg höjd. Delvis är antalet soldagar är få, det var inte mer än kanske 6 gånger vi såg solen denna månad.
Sedan är det antalet timmar på dagen för flygfoto som begränsar möjligheterna.

Men ibland lyckas man, som du kan se på bilden. Denna flygbild handlar om Gröna Dalens idrottsplats i Bålsta (Håbo kommun) där jag bor. På denna länk http://www.aerofoto.se/Haboflyg/ ser du flera flygbilder från samma timme. Flygfoto höjden varierade men var som mest ca 100 meter.

Inga kommentarer: