Flygfoto, från marken!

Flygfoto, från marken!
Min 3:e zeppelinare

lördag 27 oktober 2007

Höstfärger i flygfoto

Att ljuset förändras på hösten har sina för och nackdelar. Mest är att antalet timmar somlämpar sig för foto krymper. Men även soljusets infallsvinkel gör att kunna fånga färgbredden i bild, med utfränt himmel (ofta) som följd.

Att den lilla kameran som hänger på zeppelinaren är av kompakt format för att spara vikt, gör inte saken bättre. Ljusstarkare objektiv vore bra, dock vikten blir en annan. Eventuellt en kamera med manuella inställningar...
Men färgerna blir visst snygga?

Hur som helst, denna bild är tagen vid Ekolsund utanför Enköping...
Posted by Picasa

Inga kommentarer: